Privacyverklaring

Gebaar & Geboorte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gebaar & Geboorte
tav Lindi Janssen-Oostlander
Koekoekslaan 21
3121 XJ Schiedam

lindi.oostlander@gmail.com

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik verwerk heb ik verkregen omdat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt. Deze gegevens zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die verstrekt worden in ons contact


Bijzondere persoonsgegevens
Het zou kunnen dat ik bijzondere persoonsgegevens verwerk om mijn werk goed uit te kunnen voeren. Bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk kunnen zijn:

 • geloofsovertuiging
 • gezondheid


Doel van persoonsgegevensverwerking
De bovengenoemde persoonsgegevens gebruik ik om mijn dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden. Hier kan onder worden verstaan:

 • contact met je op kunnen nemen
 • diensten af te kunnen leveren op de juiste locatie
 • facturering mogelijk maken

Indien wettelijk verplicht worden persoonsgegevens ook gebruikt bij het doen van de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gebaar& Geboorte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens Bewaren
Gebaar & Geboorte bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De verwerkte gegevens staan in een map die is beveiligd met een wachtwoord.

Persoonsgegevens die na een afgesloten doula-traject verwijderd worden:

 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die verstrekt worden in ons contact
 • geloofsovertuiging
 • gezondheid


Persoonsgegevens die na 5 jaar verwijderd worden, ten behoeve van intern gebruik:

 • naam baby
 • geboortedatum baby
 • naam ouders 
 • adresgegevens


Indien je gebruik maakt van mijn diensten als Tolk Nederlandse Gebarentaal zal ik bij acceptatie van de opdracht de volgende gegevens nodig hebben:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Postcode huisadres
 • Postcode opdracht


Na het invoeren van de opdracht in tolkcontact en de goedkeuring zal ik de volgende gegevens verwijderen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Postcode huisadres
 • Postcode opdracht


Delen van persoonsgegevens
Gebaar & Geboorte verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met derden in overeenstemming met jou als hierdoor de diensten uitgevoerd kunnen worden.  Indien wettelijk verplicht zullen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden. 


Cookies
Gebaar & Geboorte gebruikt alleen technische en functionele cookies. Alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijden het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om toestemming van persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens.

Je hebt ook het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Je kan een verzoek bij mijn indienen om jouw gegevens in de vorm van een computerbestand over te dragen aan een andere organisatie.

Een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging kan gedaan worden door te mailen naar lindi.oostlander@gmail.com.

Gebaar & Geboorte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
De gegevens die Gebaar & Geboorte verwerkt worden opgeslagen in digitale bestanden en in een map geplaatst die beveiligd is met een wachtwoord. De veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt serieus genomen. Door de gegevens beveiligd op te slaan voorkomen wij verlies, ongeoorloofde wijziging, ongewenste bekendmaking,  onbevoegde toegang en misbruik. 

Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat er iets niet klopt met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via lindi.oostlander@gmail.com.